Savetok là gì? Nó có an toàn để sử dụng không?

Ứng dụng này cho phép bạn tải xuống video từ TikTok mà không có hình mờ. Bạn có thể sử dụng trình duyệt của mình để thực hiện việc này và không cần công cụ nào khác. Các video sẽ được tải xuống với chất lượng Full HD. Ứng dụng này cũng hỗ trợ tải xuống từ Musical và Douyin (phiên bản tiếng Trung của TikTok).

Thật an toàn khi sử dụng savetok.

Làm cách nào để tải xuống video từ TikTok bằng nó?
Lấy URL video TikTok mà bạn muốn tải xuống.
Truy cập savetok và dán liên kết tải xuống của bạn vào trường được cung cấp.
Chọn chất lượng video ưa thích của bạn, sau đó nhấp vào nút Tải xuống Tiktok Mp4.
Tải video từ TikTok xuống thiết bị của bạn